Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Přehled témat

Přehled programů a témat celého cyklu „Etické otázky každého dne"

Přehled témat pro ZŠ a ZŠ praktické:

1. ročník ZŠ: A – Já, moji kamarádi a moje rodina

 • A1 – Já a moji kamarádi
 • A2 – Já a moje rodina.

2. ročník ZŠ: B – Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme

 • B1 – Jak spolu mluvíme
 • B2 – Nad rodinným albem.

3. ročník ZŠ: C – Zdravé myšlenky – zdravé vztahy

 • C1 – Myšlenky a vztahy
 • C2 – Máme doma miminko.

4. ročník ZŠ: D – Můžu se stát hrdinou?

 • D1 – Moje vzory, úspěch a neúspěch
 • D2 – Jak se bránit nátlaku
 • D3 – Od prvního setkání k nové rodině.

5. ročník ZŠ: E – Dítě na cestě k dospělosti

 • E1 – Od dětství k dospělosti
 • E2 – Rozdíly a pochopení mezi námi
 • E3 – Jak nám rodiče dali největší dar.

6. ročník ZŠ:  F – Dozrávám v osobnost

 • F1 – Dimenze mojí osobnosti
 • F2 – Kompas v nás
 • F3 – Rodinná pravidla
 • F4 – Správná a špatná výživa.

7. ročník ZŠ: G – Moje místo v životě a mezi lidmi

 • G1 – Životní cíle a prostředky
 • G2 – Lidé kolem mě
 • G3 – Druhy lásky
 • G4 – Emoce a jak si s nimi poradit.

8. ročník ZŠ: H – Zdravá osobnost a zdravé vztahy

 • H1 – Osobnost a přizpůsobování se druhým
 • H2 – Povaha, charakter a vztahy;
 • H3 – Jak najít toho pravého
 • H4 – Násilí a hranice ve vztazích.

9. ročník ZŠ: I – Na životní křižovatce

 • I1  – Světové názory a můj směr
 • I2 – Rozdílnost a tolerance;
 • I3  – Láska a plánování rodiny
 • I4 – Rizika „špatného sexu" a co s tím.

 

Přehled témat pro SŠ a učiliště:

J – Na prahu „dospělého života"

 • J1 – Kdo jsem a co chci od života
 • J2 – Hledání směru a životní cíle
 • J3 – Člověk mezi druhými lidmi
 • J4 – Já, ty a my
 • J5 – Mezi svobodou a závazkem
 • J6 – Manželství v kostce
 • J7 – Láska: dar vzájemný, dar předávaný
 • J8 – Náš život pokračuje v dětech.

 

Přehled témat pro rodiče:

K – Výchova dětí

 • K1 – Výchova dětí k zodpovědnosti v životě a ve vztazích
 • K2 – Kompas v nás
 • K3 – Pět jazyků lásky pro děti a dospívající

 

Přehled témat celého cyklu „Na cestě životem"

Témata pro mladší děti

3. - 5. ročník ZŠ - L - Jak se rodí rodina

 • L1 - Jak se rodí rodina

5. - 7. ročník ZŠ - M - Dospívání

 • M1 - Dospívání

Semináře pro mládež

8. - 9. ročník ZŠ - N - Vztahy a zdravá integrace sexuality

 • N1 - Vztahy v životě člověka
 • N2 - Vznik a vývoj dítěte
 • N3 - Plánované rodičovství
 • N4 - Doba známosti a sexuální start

 

Přehled témat besed nabízených Poradnou pro ženy a dívky Olomouc

 • 2.–3. třída: JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT – 1 vyučovací hodina
 • 4.–5. třída: JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT – 1 vyučovací hodina
 • 6. třída: DOSPÍVÁNÍ, PLODNOST – 2 vyučovací hodiny, chlapci a děvčata zvlášť
 • 7. třída: ŠIKANA, KYBERŠIKANA – 2 vyučovací hodiny
 • 8. třída: LÁSKA  A SEXUALITA – 2 vyučovací hodiny
 • 8.–9. třída: ANOREXIE A BULIMIE – 2 vyučovací hodiny
 • 8.–9. třída: ŠKODLIVOST KOUŘENÍ – 2 vyučovací hodiny
 • 9. třída: PLÁNOVÁNÍ  RODIČOVSTVÍ – 2 vyučovací hodiny
 • 9. třída: ANTIKONCEPCE – 2 vyučovací hodiny

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz