Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Pro ZŠ a ZŠ praktické

Programy pro I. stupeň ZŠ motivují děti k dobrým vztahům k ostatním lidem kolem nich (v rodině, ve škole a jinde), ke vzájemné úctě a respektu k sobě samému i k druhým. Programy pro II. stupeň prohlubují a posilují všechny zmíněné osobnostní a vztahové dovednosti a otevírají i některá další důležitá témata.

Pro ZŠ praktické nabízíme mimo klasické programy také 1hodinvou variantu každého tématu. 

A) Já, moji kamarádi a moje rodina – pro žáky 1. ročníku ZŠ (2 × 2 vyučovací hodiny)

 • Cílem dvou setkání je zaměřit pozornost dětí na své jednání mezi kamarády i v rodině a pomoci jim rozvíjet dobré vztahy.
 • Typ prevence: sociální, prevence šikany
 • A1 – Já a moji kamarádi, A2 – Já a moje rodina

 

B) Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme – pro žáky 2. ročníku ZŠ (2 × 2 vyučov. hodiny)

 • Cílem dvou setkání je zamyšlení se nad významem slov v mezilidských vztazích, prohloubení komunikačních dovedností, poznání hodnoty rodinných a příbuzenských vztahů a povzbuzení, aby si děti o své rodině povídaly doma s rodiči a prarodiči.
 • Typ prevence: sociální, prevence šikany
 • B1 – Jak spolu mluvíme, B2 – Nad rodinným albem

 

C) Zdravé myšlenky – zdravé vztahy – pro žáky 3. ročníku ZŠ (2 × 2 vyučovací hodiny)

 • Cílem dvou besed je zamyšlení se nad tím, jak naše pocity, myšlenky a postoje ovlivňuje naše jednání a vztahy, a prohloubení postojů úcty k rodině a všem jejím členům, včetně nového života – dítěte před narozením.
 • Typ prevence: sociální, zdravotnická, prevence šikany
 • C1 – Myšlenky a vztahy, C2 – Máme doma miminko

 

D) Můžu se stát hrdinou? – pro žáky 4. ročníku ZŠ (3 × 2 vyučovací hodiny)

 • Tři besedy zaměřené na poznání a rozvíjení svých možností, schopností a dovedností, včetně dovednosti odmítat špatné věci, ale i na rozvoj vnímavosti a schopnosti ocenit druhé ve třídě i v rodině.
 • Typ prevence: sociální, zdravotnická, prevence závislostí a zneužívání půjček
 • D1 – Moje vzory, úspěch a neúspěch, D2 – Jak se bránit nátlaku, D3 – Od prvního setkání k nové rodině

 

E) Dítě na cestě k dospělosti – pro žáky 5. ročníku ZŠ (3 × 2 vyučovací hodiny)

 • Cyklus tří besed zaměřený na pochopení změn v přicházejícím dospívání, na posílení úcty k vlastnímu tělu i k druhým lidem a na hledání zdravého postoje ke své sexualitě a zdravých vztahů mezi chlapci a děvčaty (ale i mezi lidmi obecně).
 • Typ prevence: sociální, zdravotnická, prevence rasismu a rizikového sexuálního chování
 • E1 – Od dětství k dospělosti, E2 – Rozdíly a pochopení mezi námi, E3 – Jak nám rodiče dali největší dar

 

F) Dozrávám v osobnost – pro žáky 6. ročníku ZŠ (4 × 2 vyučovací hodiny)

 • Čtyři besedy zaměřené na pochopení hodnoty každého člověka, na pozitivní vztahy k sobě i k druhým lidem jak ve třídě, tak v rodině a také na prevenci poruch příjmu potravy.
 • Typ prevence: sociální, prevence agresivity, prevence poruch příjmu potravy
 • F1 – Dimenze mojí osobnosti, F2 – Kompas v nás, F3 – Rodinná pravidla, F4 – Správná a špatná výživa

 

G) Moje místo v životě a mezi lidmi – pro žáky 7. ročníku ZŠ (4 × 2 vyučovací hodiny)

 • Besedy zabývající se poznáním sebe sama a pomocí při správném rozhodování, dovednostmi při ovládání svých emocí a též lepšími vztahy se spolužáky ve třídě i vztahy s rodiči a sourozenci.
 • Typ prevence: sociální, zdravotnická, prevence agresivity a šikany
 • G1 – Životní cíle a prostředky, G2 – Lidé kolem mě, G3 – Druhy lásky, G4 – Emoce a jak si s nimi poradit

 

H) Zdravá osobnost a zdravé vztahy – pro žáky 8. ročníku ZŠ (4 × 2 vyučovací hodiny)

 • Cyklus besed pro poznání povahy a rozvíjení charakteru, rovnoprávných vztahů s ostatními lidmi a ujas-nění představ o budoucím partnerovi pro život.
 • Typ prevence: sociální, prevence agresivity a násilí ve vztazích
 • H1 – Osobnost a přizpůsobování se druhým, H2 – Povaha, charakter a vztahy, H3 – Jak najít toho pravého, H4 – Násilí a hranice ve vztazích

 

I) Na životní křižovatce – pro žáky 9. ročníku ZŠ (4 × 2 vyučovací hodiny)

 • Cílem tohoto cyklu besed je otevřít otázky spojené s výběrem světového názoru, s prohloubením vzájemného pochopení a úcty (mezi lidmi obecně a mezi chlapci a děvčaty konkrétně) a s vedením mladých lidí k zodpovědnosti za své jednání, za sebe i za svého partnera a budoucí rodinu.
 • Typ prevence: sociální, zdravotnická, prevence závislosti na sektách, prevence rozvodů, prevence rizikového sexuálního chování
 • I1  – Světové názory a můj směr, I2 – Rozdílnost a tolerance, I3  – Láska a plánování rodiny, I4 – Rizika „špatného sexu" a co s tím

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz