Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Pro SŠ a učiliště

Pro SŠ a SOU je zpracován 8dílný program, určený k rozložení do celého období studia podle uvážení metodika prevence.

Cyklus osmi setkání pro středoškoláky, v němž se hovoří o formování osobnosti, vztazích, výběru partnera pro manželství, sexualitě, plánování rodiny a zásadách výchovy dětí. Cílem je dát mladým lidem solidní podklady pro jejich vlastní životní rozhodování.

J – Na prahu „dospělého života" pro studenty SŠ a SOU (8 × 2 vyučovací hodiny)

  • J1 – Kdo jsem a co chci od života 
  • J2 – Hledání směru a životní cíle
  • J3 – Člověk mezi druhými lidmi
  • J4 – Já, ty a my
  • J5 – Mezi svobodou a závazkem
  • J6 – Manželství v kostce
  • J7 – Láska: dar vzájemný, dar předávaný
  • J8 – Náš život pokračuje v dětech
 
Cílová skupina: studenti SŠ a SOU (velikost skupiny max. 1 třída)
Typ prevence: sociální, zdravotnická, prevence rizikového sexuálního chování a rozvodů, prevence agresivity a násilí ve vztazích
Forma: 8 besed doplněných motivačními aktivitami

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz