Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Pro rodiče

Pro rodiče je určeno jedno základní setkání, podle potřeby doplněné setkáními dalšími s doporučenou návazností na aktivity Centra pro rodinný život – kurzy, poradenství aj. Cílem je poskytnutí pomoci a povzbuzení rodičů při výchově dětí.

 

Podrobnější přehled témat programů pro rodiče:

K1 Výchova dětí k zodpovědnosti v životě a vztazích

 • předpoklady k výchově (osobnost vychovatele, vztahy v rodině)
 • co každé dítě k životu potřebuje (potřeby biologické, citové; potřeba bezpečí a jistoty, ohodnocení a tvořivého uplatnění; potřeba doprovázení při budování charakteru)
 • předávání života (jak odpovídat na otázky vzniku života; vysvětlení před pubertou)
 • příprava dětí na manželství a rodičovství (priority – žebříček hodnot, pomoc při budování charakteru; zásady výběru partnera, vedení k zodpovědnosti za budoucí rodinu)

 

K2 Kompas v nás

 • sebepřijetí a sebevýchova
 • rovnováha ve vztahu k sobě – sebeúcta vs. pokora
 • rovnováha ve vztahu k druhým – asertivita vs. laskavost
 • zdeformovaný kompas a jak to napravit
 • jak využít kompas při výchově dětí a dospívajících

 

K3 Pět jazyků lásky

 • co každé dítě potřebuje
 • citová nádrž a jak ji naplňovat
 • láska s podmínkou a bez podmínky, důsledky
 • pět jazyků lásky v manželství
 • jazyky lásky pro děti a pro dospívající
 • jak objevit primární jazyk lásky našich blízkých
 
Rozsah akce: každé téma 1–2 hodiny (např. během třídních schůzek)
Místo konání: v prostorách školy
Typ prevence: sociální, zdravotnická
Forma: beseda/přednáška, diskuse s dotazy
Cena: podle dohody

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz