Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Na cestě životem

Program prevence rizikového sexuálního chování je určen pro děti a mládež od 3. do 9. ročníku ZŠ a pro studenty 1. a 2. ročníku SŠ. Otevřeně a citlivě pojednává o sexualitě a sexuálním chování; ukazuje lidskou sexualitu pozitivně v kontextu vztahu, se zřetelem na její význam ve vztahu i v plodnosti. Snaží se předat kvalitní odborné informace a vést účastníky k zamyšlení nad nasměrováním svého života především v oblastech formování své osobnosti a budování dobrých vztahů mezilidských a partnerských.

Cílem je povzbudit všechny mladé a utvrdit je v dobrých postojích, a na druhé straně těm, kteří vyrůstají v disharmonických nebo neúplných rodinách, pomoci k přerušení negativního transgeneračního přenosu. Poskytuje podporu mladým lidem jak pro přítomnost (období dospívání a zrání osobnosti), tak pro budoucnost (manželství a založení rodiny v dospělosti).

Program využívá powerpointové prezentace, je věnován prostor pro diskusi a zodpovídání dotazů.

Každé téma trvá 2 vyučovací hodiny, cena je 15 Kč na žáka. Cestovné nepožadujeme.

 

Témata pro mladší děti

3. - 5. ročník ZŠ - L - Jak se rodí rodina

 • prevence sociální, zdravotnická, prevence rizikového sexuálního chování
 • Používá interaktivní program, v němž se střídá film s hraným příběhem dvojice a animované pasáže s miminkem a doktorem, kteří v diskusi pokládají „základy sexuální výchovy" /RVP/ – vysvětlí základní učivo o pohlavní soustavě i vznik a vývoj dítěte, zasazený do života mladé dvojice.
 • L1 - Jak se rodí rodina

 

5. - 7. ročník ZŠ - M - Dospívání

 • prevence sociální, zdravotnická, prevence rizikového sexuálního chování a rozvodovosti
 • Téma se věnuje jak změnám fyzickým, tak psychosociálním. Tyto změny jsou pojaty jako příprava na vztahy v dospělosti a na možné založení rodiny; program dává pozitivní motivaci k budoucímu odpovědnému zakládání vztahů
 • M1 - Dospívání

 

Semináře pro mládež

8. - 9. ročník ZŠ - N - Vztahy a zdravá integrace sexuality

 • Prevence sociální, zdravotnická, prevence rizikového sexuálního chování a nechtěného těhotenství, rozvodovosti a domácího násilí
 • N1 - Vztahy v životě člověka
 • N2 - Vznik a vývoj dítěte
 • N3 - Plánované rodičovství
 • N4 - Doba známosti a sexuální start

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz