Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Lektoři

Lektoři našich programů byli vyškoleni v kurzech akreditovaných MŠMT v systému DVPP – dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, č. j. MSMT 5516/2012-25-29.

Mgr. Andrea Šimečková, Zlín (ZŠ, SŠ, rodiče, kurzy pro pedagogy v rámci DVPP) autorka a lektorka programů EO od roku 2009

Andrejka

   • Manželka, matka pěti dětí, tchýně a babička 
   • Absolventka SPŠ strojnické ve Zlíně (1980)
   • Absolventka VŠ studia sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií UTB Zlín (Bc. studium 2015, Mgr. 2018).
   • Absolventka Kurzu etické výchovy (2007), kurzu Škola osobního života (2015) a dalších kurzů na téma doprovázení mládeže, snoubenců, manželů a rodičů.
   • Tvorba cyklu programů pro děti a mládež Etické otázky každého dne (2009), akreditace MŠMT v rámci DVPP (2012), vedení kurzů pro lektory
   • S manželem Pavlem instruktoři kurzů symptotermální metody PPR pro manžele a snoubence
   • Lektorka programů pro děti, mládež, snoubence, rodiče...

 

Bc. Ludmila Gregůrková, Uherský Brod (ZŠ, rodiče), lektorka besed EO od roku 2012 na web Liduska

   • Vdova, 2 děti v pěstounské péči
   • Absolventka SOU – strojírenské
   • Absolventka CMTF University Palackého v Olomouci, (2009-2013), studijní obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika
   • 2002-2004 katechetický kurz
   • 2012 kurz pro lektory preventivních programů pro děti a mládež „Etické otázky každého dne", akreditovaný MŠMT ČR

 

Lenka Pchálková, Hranice (ZŠ, rodiče), lektorka besed EO od roku 2012   na web Lenka

   • Manželka, matka čtyř dětí
   • Absolventka SUPŠ Uherské Hradiště, obor propagační výtvarnictví
   • Lektorka tvořivých a tanečních programů
   • Absolventka kursu Etické otázky každého dne - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
   • Absolventka kursu Škola osobního života - Výchova ke zdravé integraci sexuality
   • ...a dalších školení a seminářů, týkající se práce s rodinou a výchovy dětí a mládeže.  

 

Pavla Sýkorová, Zlín (ZŠ I. stupeň)

 

Bc. Hana Puype, Vizovice (ZŠ, SŠ, rodiče), lektorka besed EO od roku 2014

 • Manželka, matka tří synů
 • Absolventka SPŠ Zlín - Ekonomické lyceum (2001)
 • Absolventka Vyšší odborné školy sociální a pedagogické v Kroměříži (Dis. 2004)
 • Absolventka UTB Zlín - Sociální pedagogika (Bc. 2010)
 • Kurz pro lektory Etické otázky každého dne (2014) a Škola osobního života (2018)
 • Lektorka kurzů o výchově, nošení dětí v šátcích, tvořivých a dalších aktivit pro posílení vztahů především v rodině.

 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

Mgr. Jana Stejskalová

 

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz