Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

Cíle

Cílem programů pro I. stupeň ZŠ je motivovat děti k dobrým vztahům k ostatním lidem kolem nich (v rodině, ve škole a jinde), které jsou založené na vzájemné úctě a respektu k sobě samému i k druhým. Postupně se zaměřují na:

  • jednání
  • mluvení
  • myšlení
  • postoje
  • vztahy mezi mužem a ženou (na všech úrovních osobností vč. sexuality)

Na tyto základní programy navazují další programy pro II. stupeň ZŠ, které znovu (ale na vyšší úrovni) prohlubují a posilují všechny zmíněné osobnostní a vztahové dovednosti a otevírají i některá další důležitá témata.

Naše programy provádíme i v základních školách praktických a po domluvě (s většími úpravami) také v základních školách speciálních.

Preventivní program pro SŠ shrnuje nejdůležitější poznatky a motivuje k 

  • sebevýchově a rozvíjení zodpovědnosti
  • respektu k druhým
  • odvaze čelit problémům

... a dalších schopností, které jednak mladým lidem umožní žít v dospělosti v trvalých a funkčních manželských vztazích a jednak je správně připraví na svou budoucí rodičovskou úlohu.

Besedy pro rodiče by měly posluchače povzbudit ke správnému vztahu k dětem – tak, aby vychovali lidi se zdravým sebevědomím, lidi ohleduplné k druhým, lidi schopné převzít časem zodpovědnost za sebe i za svou novou rodinu.

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz