Centrum pro rodinný život, z.s. Olomouc
Etické otázky každého dne

720 110 750
rodina@arcibol.cz

ZŠ Vyhlídka

Odkaz na článek o besedách v ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí 

Žáci Vyhlídky besedovali o životním stylu i bezpečnosti

Všestranný harmonický rozvoj žáků, zdravý životní styl a bezpečnost jsou hlavní témata besed, které v minulých týdnech absolvovali žáci ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí. Pod vedením Lenky Pchálkové z Centra pro rodinu Jitřenka Hranice besedovali žáci prvního i druhého stupně.

„Žáky 1. ročníku zaujalo téma Já a moji kamarádi, které bylo zaměřeno na vzájemnou pomoc dětí mezi sebou. 2. ročník besedoval na téma Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme. Průvodci jim byly loutky Aničky a Honzíka. 3. ročníky se pro změnu učily, jak zacházet s emocemi, jak dávat najevo své pocity v tématu Myšlenky a vztahy," prozradila metodička prevence ZŠ Vyhlídka Alena Ešlerová.

Stranou nezůstala ani aktuální témata týkající se světa médií. „Žáci 4. ročníku se v tématu Moje vzory, moje chování dotkli hrdinů, popřemýšleli nad tím, co vede k úspěchu a neúspěchu. V 5. ročnících se probíralo téma Bezpečnost na internetu, kde se děti dozvěděly o výhodách a nevýhodách užívání sociálních sítí," doplnila Alena Ešlerová.

Zajímavé besedy absolvovali také žáci vyšších ročníků. „Žáci 6. ročníku hledali rovnováhu v sobě samých v tématu Kompas v nás. 7. ročníky pracovaly s emocemi, s vyjadřováním pocitů v tématu Emoce, a jak si s nimi poradit. Žáci 8. ročníků měli téma Osobnost a přizpůsobování druhým, přemýšleli a diskutovali o vzájemných vztazích, o tvorbě vlastního názoru a pohledu na druhé," uvedla Alena Ešlerová.

Mgr. Aleš Linduška (převzato z webu www.valasskemezirici.cz )

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodina@arcibol.cz